Symbolism in Art

Symbolism in Art

About the Blog

In 1993 Christina Beckenäs founded The Academy of Symbolism in Art. Read more: http://symbolisminart.com. As a symbolist Christina believe that art apprehends more absolute truths which could only be accessed indirectly. Thus, the painted and sculptured scenes from nature, human activities, and all other real world phenomena in a highly metaphorical and suggestive manner. The paintings and sculptures provide particular images or objects with esoteric attractions.On this blog you can read about Christina and other artists´works of art, interesting ideas and cultural events. Pax Profundis! Pax Cultura!

SRC

SALON ROSE CROIXPosted by Christina Beckenäs Thu, October 24, 2013 14:06:43

- SALON ROSE CROIX -

"Att skapa yttre uttryck för Inre Ljus och upplevelser"
(Aurora oktober 2013 - RC. år 3366)


Salon Rose Croix webbgalleri startades år 2012 i samband med det årets RCU under temat "Världen efter 2012". Vid evenemanget, på Chalmers i Göteborg, firade Salon Rose Croix 120-års jubileum och visade ett bildspel med konstverk på storbild.

Webbgalleriet är skapat av konstnärer som är medlemmar i Skandinaviska Rosenkorsorden och dess syfte är att synliggöra en av A.M.O.R.C.s fyra hörnstenar, kultur. De övriga hörnstenarna är filosofi, mystik och vetenskap.

I augusti 2012 introducerades Salon Rose Croix på facebook och har hittills lockat ca 550 gillanden samt mängder av besökare från hela världen.

Det ursprungliga Salon Rose Croix skapades och startades av fransmannen Joséphin Péladan i Paris 1892. Salongen ansågs vara det största evenemanget det året med 60 deltagande konstnärer och en utställningskatalog som omfattade 250 verk. Antalet besökare uppgick till 22 600 efter 1 månad.

I Sverige har drygt 10 Salon Rose Croix arrangerats av Soror Florens Vidén. Den mest välbesökta var den vid Världskongressen i Göteborg år 2001, då 18 konstnärer ställde ut sina konstverk och närmare 1200 rosenkorsare från världens alla hörn deltog.
A.M.O.R.C. bedriver offentliga gallerier, kulturcentra och museer i flera länder bl.a. Braslien, Frankrike, Tyskland och USA.

Vi bygger på gårdagens erfarenheter och kunskaper genom att i nuet skapa en inspirerande morgondagen.

Välkommen att besöka webbgalleriet Salon Rose Croix

Christina Beckenäs
Webbgallerissa
Salon Rose Croix  • Comments(0)//blog.symbolisminart.com/#post233

The Life of Edith Piaf

SALON ROSE CROIXPosted by Christina Beckenäs Sat, January 26, 2013 18:09:23
Spiritually, "....Piaf developed into an esotericist; she was an official dues-paying Rosicrucian for many years until her death. ..."

http://www.metroactive.com/features/columns/No-Regrets-The-Life-of-Edith-Piaf.html


  • Comments(0)//blog.symbolisminart.com/#post206

Salon Rose Croix

SALON ROSE CROIXPosted by Christina Beckenäs Fri, April 06, 2012 15:38:12
Webbgallery "Salon Rose Croix"
Salon Rose Croix is created by artists who are members of A.M.O.R.C. in Scandinavia.
Introduction and history (in Swedish)

Artists


  • Comments(0)//blog.symbolisminart.com/#post190